Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–5/2019

Tutkimuksella tavoitellaan tietoa siitä edistävätkö lastenhoidon tuet tavoitteidensa mukaisesti ansiotyön ja lastenhoidon yhteensovittamista. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä arvio vuonna 2014 voimaan tulleen joustavan hoitorahan vaikutuksia vanhempien kannustimiin työskennellä osa-aikaisesti. Verrattuna aiempaan osittaiseen hoitorahaan joustava hoitoraha nosti merkittävästi lastenhoidon takia lyhyempää työaikaa tekevien alle 3-vuotiaiden lasten rahallista kompensaatiota. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan tapahtuuko uudistuksen jälkeen merkittävästi aikaisempaa enemmän siirtymää kotihoidontuelta osa-aikaisen työn kautta takaisin työelämään.

Tutkimushanke jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan hankkeessa käytettävä tutkimusaineisto. Tämän jälkeen tehdään kirjallisuuskatsaus aikaisemmasta aihepiiriä sivunneesta tutkimuksesta ja muista taustaselvityksistä sekä saatavilla olevasta tilastotiedoista. Lisäksi kuvailevan analyysin keinoin arvioidaan, miten osittaista ja joustavaa hoitorahaa saavien ja osa-aikaisesti työskentelevien rakenne on muuttunut tarkasteluperiodilla 2010–2017. Viimeisessä vaiheessa tehdään varsinainen vaikutusarvio joustavan hoitorahan työllisyysvaikutuksista. 

Ota yhteyttä:

Juha Tuomala, VATT, p. 0295 519 452, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Joustavan hoitorahan vaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä