Kansallinen ennakointi 2020 – ekosysteemin kartoitus, ennakointikyvykkyyden arviointi ja kehittämissuositukset

Käynnissä

Toteuttajat

Turun yliopisto, Demos Helsinki

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–1/2020

Kansallisen ennakoinnin kentältä puuttuu ajantasainen kokonaiskuva kansallisen ja alueellisen ennakoinnin nykytilasta: ennakoinnin tekijöistä, verkostoista, tavoitteista, erilaisista toimintamalleista, työkaluista ja niiden vaikuttavuudesta. Tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten eri toimijat toimivat vuorovaikutteisena kokonaisuutena ja ovatko ennakoinnin teemat ja sisällöt olleet vaikuttavia ja relevantteja. Tällaisen nykytila-analyysin avulla on mahdollista kehittää eteenpäin vuonna 2014 ehdotettua ennakoinnin toimintatapaa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kansallisen ja alueellisen ennakointitoiminnan nykytilaa sekä tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, joilla ennakointitoimintaa ja sen järjestämistä on mahdollista kehittää tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on tukea kansallisen ennakointityön kehitystä niin, että suomalaisessa päätöksenteossa on käytettävissä paras mahdollinen tietopohja ja näkemys tulevaisuuden mahdollisista kehityssuunnista.

Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta. Ensimmäisessä osahankkeessa analysoidaan kansallisen ja alueellisen ennakoinnin nykytilannetta ja muodostetaan kokonaiskuva Suomen ennakoinnin ekosysteemistä. Toisen osahankkeen tavoitteena on syventää kokonaiskuvaa keräämällä tietoa ekosysteemitoimijoiden ennakointikyvykkyydestä. Kolmannen osahankkeen tavoitteena on luoda visio kansallisen ennakoinnin tulevaisuudesta ja laatia kehittämisehdotuksia ennakointityön kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena tuotetaan visuaalinen loppuraportti, joka selvittää suomalaisen ennakointitoiminnan nykytilan sekä suosittaa toimenpiteitä ennakoinnin kehittämiseksi. 

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Burkhard Auffermann, Turun yliopisto, p. 040 744 1465, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Kansallisen ennakoinnin kokonaiskuva ja tulevaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä