Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Käynnissä

Toteuttajat

Lapin yliopisto

Rahoitussumma

98 100 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2018–2/2019

Muutoksenhakusäännökset ovat yleensä niitä, joita luonnollisestikin aletaan miettiä vasta lainvalmisteluhankkeiden loppupuolella. Tällöin tulee esiin yleinen ilmiö: sektorihallintoa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä joudutaan yhteensovittamaan yleishallinto-oikeudellisen lainsäädännön kanssa.

Maakuntauudistuksen suuruuden ja moninaisuuden vuoksi sen vaikutuksia oikeussuojajärjestelmään on vaikea hahmottaa. Selvityshankkeen osatutkimuksilla pyritään ennakoimaan sitä, millaisia ongelmia muutoksesta voi aiheutua ja kuinka näihin ongelmiin voitaisiin varautua ennakolta. Samalla nostetaan esiin vaihtoehtoisia kehittämissuuntia.

Hankkeen tavoitteet:

Ensimmäinen tehtävä on selvittää valitusten välistä suhdetta, missä asioissa ylipäätänsä käytetään kunnallisvalitusta ja käytettäisiin maakuntavalitusta. Olisiko hallintovalitus ylipäätänsä asianmukainen valituslaji ja/tai voisiko siihen liittää valitusoikeutta laajentavia elementtejä?

Keskeinen selvitettävä kokonaisuus on myös se, olisiko joka tapauksessa yhdenmukaisuuden vuoksi laitettava korkein hallinto-oikeus valitusluvan taakse myös kunnallis- / maakuntavalitusasioissa.

Kolmantena seikkana on aiheellista tarkastella lähemmin oikaisuvaatimusmenettelyn toimivuuskysymystä jo ennakolta uusiin maakuntiin siirtyvissä asiaryhmissä.

Näiden asiaryhmien kohdalla rajanveto sen suhteen, onko asia ylipäätään hallintopäätös vai tosiasiallista hallintotoimintaa, on keskeistä esimerkiksi sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden kannalta. Toisaalta kysymystä oikaisuvaatimusmenettelystä tulee tarkastella myös organisatorisesti.

Tarkoituksena on myös kartoittaa sitä, kuinka kuntien ja maakuntien asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin kehittää myös muilla keinoilla kuin valvonnallisilla valituksilla hyödyntäen tässä myös vertailevaa otetta.  

Ota yhteyttä:

Professori Kirsi Kuusikko, p. 041 543 9131, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Reformit Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmiä koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä