Matalapalkkaisen työn lisääntymisen vaikutukset suomalaiseen sosiaaliturvaan kv-kokemusten valossa

Käynnissä

Toteuttajat

Oxford Research Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2018–12/2018

Viime vuosina matalapalkkatyöstä on tehty useita selvityksiä eri näkökulmista ja eri kohderyhmien kannalta, mutta niiden tueksi tarvitaan aiempaa laajemman kokonaiskuvan tuottavaa tutkimusta. Tavoitteena on synteesi siitä, mitä jo tiedetään matalapalkkatyöhön liittyvistä laajemmista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten sosiaaliturvan tarpeen ja roolin muutoksista. Asian selvittämiseksi aiheesta tarvitaan kansainvälistä tutkimustietoa. Työssä tulisi kuvata kuvata ja arvioida valittujen vertailumaiden politiikka- ja järjestelmätasoisia ratkaisuja sekä sitä, mitä niistä on seurannut erityisesti matalapalkkaisen työn lisääntymisen näkökulmasta. Matalapalkkaisen työn työtuloa täydentävällä sosiaaliturvalla on moniulotteisia yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Siksi kysymystä tarkastellaan laajasti ja monipuolisesti. 

Selvitys tuottaa tietoa siitä, millaisia asioista Suomessa tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvan uudistusta valmisteltaessa. Tarkastelussa erityinen paino on matalapalkka-alan työn lisääntymisellä ja sen vaikutuksilla ja liittymäkohdilla sosiaaliturvan uudistamiseen Suomessa. Aiempi kotimainen tutkimustieto muodostaa selvityksen kontekstin, mutta nyt tehtävän analyysin pääpaino on tätä tutkimusta varten koottavan kansainvälisen tiedon hyödyntä- misessä. Tarvittava tieto kootaan neljästä eurooppalaisesta vertailumaasta (Tanska, Saksa, Iso-Britannia ja Alankomaat), joissa on jo aiemmin toteutettu laajoja sosiaaliturvan uudistuksia.

Ota yhteyttä:

Arttu Vainio, Oxford Research Oy, p. 040 734 2555, etunimi.sukunimi(at)oxfordresearch.fi

Reformit Matalapalkkaisen työn lisääntymisen vaikutukset sosiaaliturvaan

Yhteyshenkilö ministeriössä