New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century (Strategisen pelotteen haasteet 2000-luvulla)

Käynnissä

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

197 469 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–9/2019

Projekti tutkii strategisen pelotteen muutosta erityisesti ydinaseiden näkökulmasta sekä muutosdynamiikan seurauksia Euroopalle seuraavan kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tutkimuksessa tarkastellaan pelotteen nykykäytäntöjä keskeisillä mahdollisilla konfliktiareenoilla (pääpaino Euroopassa), muutoksia (esim. teknologia, doktriini ja politiikkataso) ja uusia lähestymistapoja pelotteeseen Euroopassa ja Suomessa. Tutkimuksessa käydään lävitse keskeiset asiakirjat sekä aiheeseen liityvä tutkimuskirjallisuus. Tätä asiakirjatutkimusta täydennetään (1) asiantuntijahaastatteluiden ja (2) kansainvälisten huippututkijoiden työpajojen / seminaarien avulla. Projektin keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset julkaistaan loppuraportissa.
 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ydinasepolitiikkaan keskeisesti liittyvän peloteajattelun – ja ydinaseille hahmotetun peloteroolin – merkityksestä tämän päivän turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä. Ydinaseiden paluu sotilaspolitiikan keskeiseen välinearsenaaliin viime vuosina on lisännyt niitä koskevaa tiedontarvetta ja tarvetta arvioida niiden turvallisuuspoliittisesta roolia ja merkitystä laaja-alaisemmin. Projektin tavoitteena on tarjota tietoa ydinasepelotteen merkityksestä tämän päivän suurvalloille sekä sotilasliitto Natolle. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä toimijoiden välillä on tässä yhteydessä ja miten tämä heijastuu esimerkiksi mahdollisuuksissa edistää ydinaseita rajoittavia kansainvälisiä sopimuksia? Tutkimushanke kartoittaa myös yleisemmin keskeisiä suurvaltapoliittisia näkemyseroja ydinaseproblematiikkaan liittyen sekä siihen liittyvää konfliktipotentiaalia. Hankkeessa arvioidaan myös ydinasepelotteen hahmottamista Pohjoismaissa sekä toimintaa ja yhteistyötä pelotteen epäonnistumisen tilanteessa. 

Ota yhteyttä:

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7701, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Strateginen pelotevaikutus, ydinaseet ja Eurooppa

Yhteyshenkilö ministeriössä