Suomen kansallisen geotietoaineiston arvo ja mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus

Käynnissä

Toteuttajat

Ramboll Group

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–3/2020

Selvityksellä saatavaa tietoa tarvitaan, kun pohditaan uusien toimenpiteiden tarvetta ja mielekkyyttä sekä kohdentamista mineraalisektorilla ja kaivosalalla kun tavoitteena on lisätä suomalaista osaamista, hyvinvointia ja talouskasvua monipuolisesti ja kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita toteuttaen. Lisäksi tarvitaan konkreettista tietoa Suomen geotietoaineiston kansallisesta arvosta, kun mietitään aineiston uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on todentaa geotietoaineiston kansallinen arvo ja tunnistaa aineiston uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Keskeinen näkökulma on vastata kysymyksiin siitä, miten ja millaista arvonlisää geotietoaineisto ja toisaalta mineraaliklusteri tuovat kansallisesti ja miten ne edistävät ja voivat enenevässä määrin lisätä suomalaista osaamista, hyvinvointia ja talouskasvua monipuolisesti ja kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita toteuttaen.

Lisäksi Suomi on ensimmäisenä EU:n jäsenmaana vuonna 2010 julkaissut kansallisen mineraalistrategian ja sitä täydentämään toimenpideohjelman vuonna 2013. Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä kasvuohjelma, jonka puitteissa edistetään kaivosteknologiaa ja palveluyritysten vientiponnisteluita. Hankkeessa tulee selvittää tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus, jotta voidaan perustellusti pohtia uusien vastaavien toimenpiteiden tarvetta ja mielekkyyttä sekä kohdentamista.

Ota yhteyttä:

Ft Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, p. 0400 355 260, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Suomen kansallista geotietoaineistoa ja mineraaliklusteria koskeva tutkimus

Yhteyshenkilö ministeriössä