Suomi kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä

Käynnissä

Toteuttajat

Oxford Research Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–8/2019

Hankkeen avulla selkiytetään keskustelua kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tilasta ja kehitystrendeistä. Hanke taustoittaa ja arvioi  ihmisoikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa sekä valtioiden toimintaa ja näiden keskinäistä dynamiikkaa tärkeimmillä poliittisilla ihmisoikeusfoorumeilla (erit. ION). Erityinen huomio kohdistetaan Euroopan ja Suomen kannalta oleellisimpiin kysymyksiin.

Hanke tuottaa tietoa ihmisoikeuksien edistämistä ja toimeenpanoa käsittelevän päätöksenteon tueksi. Lisäksi hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää, kun Suomi hakee Ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä vuosille 2022–2024. 

Hankkeessa kartoitetaan kansainvälisellä tasolla ihmisoikeusjärjestelmän kohtaamia haasteita viime vuosilta. Erityisesti kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien toimeenpanon valvontajärjestelmän kohtaamaan muutospaineeseen sekä siihen, millaisia ratkaisuita tähän voitaisiin tarjota. 

Hankkeessa kerätyn tiedon avulla tuotetaan analyysi Suomen tämänhetkisten ihmisoikeuslinjausten roolista tulevaisuudessa ja arvoidaan mahdollisia nousevia painopisteitä kansainvälisen kehityksen perusteella. 

Ota yhteyttä:

Arttu Vainio, Oxford Research Oy, p. 050 734 2555, etunimi.sukunimi(at)oxfordresearch.fi

 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tila ja kehitystrendit

Yhteyshenkilö ministeriössä