Työvoimapalvelujen vaikuttavuus pitkän aikavälin työllistymiseen

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, VATT

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–6/2017

Tutkimuksella tavoitellaan tietoa, joka tukee työvoimahallinnon uudistamista nykyhallituksen tätä koskevan kärkihankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Uutta tietoa tarvitaan työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan ja TE-palvelujen pitkän aikavälin vaikuttavuudesta työllistymiseen. Varsinkin eri työvoimapalvelujen osuvan kohdentamisen ja kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa siitä, mikä on palvelujen nettovaikuttavuus työnhakija-asiakkaiden työllistyvyyteen: miten eri palvelut vaikuttavat erilaisissa asiakasryhmissä ja mitkä tekijät ovat yhteydessä korkeaan vaikuttavuuteen.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat osatutkimukset:

  • työvoimapalveluiden kohdistuminen eri asiakasryhmiin esimerkiksi vuosina 2004, 2010 ja 2013 ja siihen liittyvä myöhemmän työmarkkinauran monitorointi
  • keskeisten palvelujen nettovaikuttavuutta pitkän aikavälin työllistyvyyteen mittaava analyysi kahdelta ajankohdalta lähtökohtana esimerkiksi vuosina 2004 ja 2010 työttömänä olleiden populaatiot
  • mahdollinen satunnaistettu kokeilu henkilökohtaisen palvelun vaikuttavuudesta
  • Vuoden 2013 työvoimapalvelulain uudistuksen tärkeimpiä vaikutuksia koskeva monitorointi

Osatutkimuksien tuloksista laaditaan yhteenveto, työvoimapalvelujen kohdistamista ja vaikuttavuutta koskeva yleisarvio ja kehittämissuosituksia.

Läpäisevästi hankkeessa keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Mitkä ovat vaikuttavimmat ja laadukkaimmat palvelut eri asiakasryhmissä?
  • Mitkä tekijät ovat yhteydessä palvelujen korkeaan vaikuttavuuteen?
  • Miten palvelujen osuvaa kohdentamista voitaisiin edistää?

Keskeiset käsitteet: työvoimapolitiikka, työvoimapalvelut, palvelujen kohderyhmät, työllistyminen, vaikuttavuus

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Simo Aho, Tampereen yliopisto, simo.aho(at)uta.fi, p. +358 50 318 6059

 

Työvoimapolitiikan vaikuttavuus Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä