Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Tuomo Mäki

Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)
Päättynyt SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus
Viha vallassa: Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe
Päättynyt Open Knowledge Finland, Jyväskylän yliopisto
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Vesihuollon tila ja rakennemuutos
Päättynyt Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ramboll Oy, Keypro Oy
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
Käynnissä MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Käynnissä Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat
Päättynyt Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki
Päättynyt NHG Consulting Oy, Vates-säätiö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi
Päättynyt KPMG Oy, Etlatieto Oy, Vantage Consulting Oy