vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuus – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Competence Capital Oy, Frisky & Anjoy Oy
Yhteiskunnan syrjällä - vetäytyvien nuorten elämäntilanteet ja tukeminen (YHSY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, THL, Diakonia-amk
Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot
Päättynyt Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys, Petteri Lillberg
Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Hanken, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto
Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)
Päättynyt THL, Oxford Research Oy ja Open Knowledge Finland ry
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
YhdessäMielin
Päättynyt Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy
Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Örebro universitet, Merete Havre, Kärt Salumaa-Lepik
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Päättynyt Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Päättynyt Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE
Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)
Päättynyt SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus
Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA