Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Sari Löytökorpi

Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)
Päättynyt THL, Oxford Research Oy ja Open Knowledge Finland ry
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
YhdessäMielin
Päättynyt Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Käynnissä Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)
Päättynyt SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus
Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Viha vallassa: Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe
Päättynyt Open Knowledge Finland, Jyväskylän yliopisto
Vetytalouden mahdollisuudet ja rajoitteet
Käynnissä AFRY Management Consulting Oy
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT
Vesihuollon tila ja rakennemuutos
Päättynyt Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ramboll Oy, Keypro Oy
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto