Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Päättynyt MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Päättynyt Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen (VAATE)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto
Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä
Päättynyt Gaia Consulting Oy, Funinvest Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Porvoon vesi, GreenStream Network Ltd, Finnish Water Forum
Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy
Uuden SOTEn mittaristo
Päättynyt NHG Consulting Oy, SITRA
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Päättynyt Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan
Päättynyt Åbo Akademi, Turun yliopisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Siirtolaisuusinstituutti
Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä
Käynnissä Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Siirtolaisuusinstituutti, Joanne van Selm
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus