Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Julkisen hallinnon systeeminen ohjaus – strategia 2.0?
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Petri Virtanen, Harri Jalonen, Headai Oy
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Käynnissä Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Muovin kierrätyksen avainkysymykset (MUOVIAVAIN)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Griffin Refineries Oy
Kansa osaa, sopeutuu ja muuntaa! Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki
Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED)
Käynnissä Tyrsky-Konsultointi Oy, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvä kansainvälinen viitekehys
Käynnissä Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus PTT, Perspectives Climate Group GmbH, Laininen Law
Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet (LAPSOSET)
Käynnissä Kela, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Päättyneet hankkeet

Digitaalisten palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Päättynyt NHG Finland, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto
Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen
Päättynyt Etlatieto Oy, Hanken Svenska Handelshögskolan / IPR University Center
Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen
Päättynyt Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu
SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU)
Päättynyt Vaasan yliopisto, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja ohjausmekanismit (EKO-SOTE)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Demos Helsinki
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi