Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)
Käynnissä FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot (KULO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE
Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mielenterveyden keskusliitto ry
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Labore
Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)
Käynnissä Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto

Päättyneet hankkeet

Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen
Päättynyt Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT
Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Päättynyt HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)
Päättynyt MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Labore