Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään
Käynnissä Pöyry Management Consulting
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Käynnissä VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Käynnissä Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Käynnissä MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB (alihankkija)
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Käynnissä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Käynnissä Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Purkumateriaalien kelpoisuus
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

Päättyneet hankkeet

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)
Päättynyt Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto
Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva
Päättynyt Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi
Päättynyt Helsingin yliopisto, Owal Group Oy
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB
Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Päättynyt Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen
Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa
Päättynyt Demos Helsinki Oy, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus
Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Päättynyt Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Päättynyt Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy