Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Käynnissä Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa
Käynnissä FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics
Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Käynnissä Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Käynnissä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Käynnissä Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto

Päättyneet hankkeet

Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Päättynyt Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti
Kattava koululounas ja välkyt välipalat
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT
Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin
Päättynyt Frisky & Anjoy, Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Päättynyt Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus