Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Käynnissä HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Käynnissä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Käynnissä Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Päättyneet hankkeet

Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Päättynyt Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Päättynyt Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Päättynyt FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Demos Helsinki Oy, FLOU Oy
Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
Päättynyt Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti