Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (VALSSI)
Käynnissä MDI Public Oy, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Käynnissä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Käynnissä Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti

Päättyneet hankkeet

Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 (MetsäVesi)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
Päättynyt Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Päättynyt Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)
Päättynyt NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto