Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
Käynnissä Strafica Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen
Käynnissä Forefront Oy, MDI Public Oy, Suomen Pankki, Aalto-yliopisto, KPMG Oy, Technopolis Group LLC
Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)
Käynnissä Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto
Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Käynnissä Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus

Päättyneet hankkeet

Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Kokeilukulttuuri Suomessa - opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Innotiimi Oy
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Päättynyt MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Päättynyt Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti