Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Käynnissä HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Käynnissä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

Päättyneet hankkeet

Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)
Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Päättynyt Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Päättynyt Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Päättynyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut
Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Siirtolaisuusinstituutti, Joanne van Selm