Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Käynnissä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Käynnissä Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto

Päättyneet hankkeet

Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)
Päättynyt Aalto-yliopisto, Demos Helsinki Oy, FLOU Oy
Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
Päättynyt Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Päättynyt FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy