Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto
COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa
Käynnissä NHG Finland, Tampereen yliopisto
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Käynnissä Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa
Käynnissä FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics
Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Käynnissä Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Käynnissä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Käynnissä Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto

Päättyneet hankkeet

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Päättynyt FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Päättynyt Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Päättynyt Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies
Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa
Päättynyt FCG Konsultointi Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ry
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices