Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Käynnissä Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Käynnissä Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics
Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Käynnissä Owal Group Oy, 4Front Oy

Päättyneet hankkeet

Lobbarirekisterin kansainväliset mallit
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Päättynyt Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)
Vesihuollon tila ja rakennemuutos
Päättynyt Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ramboll Oy, Keypro Oy
Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto
Tasa-arvoa talousarvioon
Päättynyt Ekvalita Ab
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Päättynyt VTT, SYKE, Motiva Oy
Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT