Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Käynnissä Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti
Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus
Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
Käynnissä Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Käynnissä Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos
Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin
Käynnissä Frisky & Anjoy, Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus

Päättyneet hankkeet

Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Päättynyt Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)
Päättynyt NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto
Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy
EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi
Päättynyt Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus