Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen
Käynnissä HUS Naistentaudit ja synnytykset/ Seri-tukikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin poliisilaitos, Åbo Akademi, Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala
Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua tietoa nykytilasta ja keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Käynnissä Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Käynnissä Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting

Päättyneet hankkeet

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen
Päättynyt Forefront Oy, MDI Public Oy, KPMG Oy, Technopolis Group LLC, Tuomas Takalo (Suomen Pankki / VATT), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto)
Lapsilähtöinen budjetointi
Päättynyt NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Päättynyt Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Päättynyt Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Päättynyt Oulun yliopisto
MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Päättynyt VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
Päättynyt MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio