Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi (KEIMO)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pellervon taloustutkimus, Kalle Määttä (alihankkija)
Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT
Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan
Käynnissä Åbo Akademi, Turun yliopisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Siirtolaisinstituutti
Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)
Käynnissä Aalto-yliopisto, Demos Helsinki Oy, FLOU Oy

Päättyneet hankkeet

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen
Päättynyt Forefront Oy, MDI Public Oy, KPMG Oy, Technopolis Group LLC, Tuomas Takalo (Suomen Pankki / VATT), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto)
Lapsilähtöinen budjetointi
Päättynyt NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Päättynyt Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Päättynyt Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Päättynyt Oulun yliopisto
MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Päättynyt VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
Päättynyt MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio