Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Käynnissä Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus
Digiosallisuus Suomessa
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jyväskylän yliopisto
Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- ja sikatiloille
Käynnissä Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläinten Terveys ETT ry (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto
Rakenteellinen kilpailukyky
Päättynyt Etlatieto Oy
Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)
Päättynyt MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus