Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Käynnissä Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy
Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Käynnissä Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy
Maakunnallinen tilannekuva - alueellista yhteistä varautumista tukeva seuranta- ja ennakointimalli (MATTI)
Käynnissä VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu
Lapsilähtöinen budjetointi
Käynnissä Nordic Healthcare Group Consulting, Lastensuojelun Keskusliitto
Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva
Käynnissä Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Käynnissä Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry
Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa
Käynnissä Demos Helsinki Oy, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus

Päättyneet hankkeet

DP – Digiajan peruskoulu
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
Päättynyt Lapin yliopiston Arktinen keskus, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus, Ulkopoliittinen instituutti
Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Päättynyt Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board
Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos
Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)
Päättynyt Helsingin yliopisto