Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto
Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Käynnissä Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Käynnissä Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics

Päättyneet hankkeet

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry, Geriatrinen Ravitsemus Gery ry
Talouspolitiikan käyttäytymisvaikutusten arviointi
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATT
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto
Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa
Päättynyt Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto