Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Käynnissä Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Käynnissä Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Käynnissä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Käynnissä Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala

Päättyneet hankkeet

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 (MetsäVesi)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
Päättynyt Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Päättynyt Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)
Päättynyt NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto
Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy