Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Käynnissä Owal Group Oy, 4Front Oy
Lähiympäristö 2.0
Käynnissä VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Käynnissä Elintarviketurvallisuusvirasti Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Käynnissä Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto

Päättyneet hankkeet

Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Kokeilukulttuuri Suomessa - opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Innotiimi Oy
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Päättynyt MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Päättynyt Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy