Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Käynnissä Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Käynnissä Oulun yliopisto, Lapin yliopisto
Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Käynnissä Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Käynnissä Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics

Päättyneet hankkeet

Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Päättynyt Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Toimeentulotuki ja asumiskustannukset
Päättynyt Kansaneläkelaitos KELA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin yliopisto
Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
TyöMäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi
Päättynyt MDI Public Oy, TK Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Mikko Kesä Oy
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT ry, NHG Consulting Oy, Idekoop osuuskunta
Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Owal Group Oy, 4Front Oy
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
Informaatio- ja byrokratialoukut: satunnaistetut kokeilut
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Kansaneläkelaitos