Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Käynnissä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Käynnissä Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti

Päättyneet hankkeet

Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy
EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi
Päättynyt Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Päättynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy