Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä
Käynnissä Roschier Asianajotoimisto Oy
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi
Käynnissä KPMG Oy, Etlatieto Oy, Vantage Consulting Oy
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto
Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Käynnissä Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy

Päättyneet hankkeet

Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Lohkoketjuteknologian ja ohjelmoitavan rahan hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto
Yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuus – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Competence Capital Oy, Frisky & Anjoy Oy
Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti, Jyväskylän yliopisto
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä - uudet ratkaisut ja toimintatavat
Päättynyt Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)
Päättynyt MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Päättynyt Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research