Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto
Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Käynnissä Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Käynnissä Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics

Päättyneet hankkeet

Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa
Päättynyt Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto
Creative economy ecosystems – CreaEco
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Federatie Dutch Creative Industries, Creative England
Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen - muutokset ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuuksissa
Päättynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE
Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, TransEnergy Consulting Oy TEC
Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen (VAATE)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Päättynyt Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)
HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja sivistyksessä
Päättynyt MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia
Lobbarirekisterin kansainväliset mallit
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto