Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Käynnissä Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Käynnissä Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics
Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Käynnissä Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen
Rakenteellinen kilpailukyky
Käynnissä Etlatieto Oy
Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
Käynnissä Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Päättyneet hankkeet

Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)
Päättynyt Helsingin yliopisto
Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä
Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT
Kokeilukulttuuri Suomessa - opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Innotiimi Oy
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Päättynyt MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Päättynyt Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus