Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan
Käynnissä Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela
Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään
Käynnissä Pöyry Management Consulting
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Käynnissä VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Käynnissä Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Käynnissä MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB (alihankkija)
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Käynnissä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Päättynyt Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting
Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Palkansaajien tutkimuslaitos
Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)
Päättynyt Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto
Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva
Päättynyt Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi
Päättynyt Helsingin yliopisto, Owal Group Oy