Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä
Käynnissä Roschier Asianajotoimisto Oy
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi
Käynnissä KPMG Oy, Etlatieto Oy, Vantage Consulting Oy
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto
Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Käynnissä Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy
Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Käynnissä Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy

Päättyneet hankkeet

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
Informaatio- ja byrokratialoukut: satunnaistetut kokeilut
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Kansaneläkelaitos
DP – Digiajan peruskoulu
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
Päättynyt Lapin yliopiston Arktinen keskus, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus, Ulkopoliittinen instituutti
Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Päättynyt Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board