Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Käynnissä Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels
Rannikkovesien toipuminen muuttuvassa ilmastossa
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)
Käynnissä MDI Public Oy, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB
Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Käynnissä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy

Päättyneet hankkeet

Rakenteellinen kilpailukyky
Päättynyt Etlatieto Oy
Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)
Päättynyt MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics