Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Käynnissä Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto
Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (SOMPA)
Käynnissä MDI Public Oy, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus
Suomalaisen tiedediplomatian uudet toimintamallit ja käytännöt
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Suomalainen tiedeakatemia
Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta (LiVaRa)
Käynnissä FLOU Oy, PBI Research Institute Oy Ab, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy Oy,
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Käynnissä Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels

Päättyneet hankkeet

Rakenteellinen kilpailukyky
Päättynyt Etlatieto Oy
Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)
Päättynyt MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Päättynyt Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics