Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi
Käynnissä Helsingin yliopisto, Owal Group Oy
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Käynnissä Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi
Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)
Käynnissä NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 (MetsäVesi)
Käynnissä Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Päättyneet hankkeet

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
DP – Digiajan peruskoulu
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
Päättynyt Lapin yliopiston Arktinen keskus, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus, Ulkopoliittinen instituutti
Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Päättynyt Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board
Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos