Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Käynnissä Owal Group Oy, 4Front Oy
Lähiympäristö 2.0
Käynnissä VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Käynnissä Elintarviketurvallisuusvirasti Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Käynnissä Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto

Päättyneet hankkeet

Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti
Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy
Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä
Päättynyt Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry, Geriatrinen Ravitsemus Gery ry
Talouspolitiikan käyttäytymisvaikutusten arviointi
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATT
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto