Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Käynnissä Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Käynnissä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Käynnissä Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices
Ekstremistiset narratiivit nyky-Suomessa
Käynnissä Helsingin yliopisto

Päättyneet hankkeet

Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi
Päättynyt Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Päättynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Päättynyt Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Päättynyt Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto