Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Käynnissä Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa
Käynnissä FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics
Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Käynnissä Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Käynnissä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Käynnissä Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto

Päättyneet hankkeet

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus
Päättynyt Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan
Päättynyt Åbo Akademi, Turun yliopisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Siirtolaisuusinstituutti
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ekroos & Kiviniemi Oy
Hiili- ja ympäristöjalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen (HILMI)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vrije Universiteit Brussels
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)
Päättynyt Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting