Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Sosiaaliturvan indikaattorit hyvinvointitaloudessa – ohjausmalli päätöksentekoon ja seurantaan
Käynnissä Demos Helsinki Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Tilastokeskus, Kela
Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Käynnissä Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, The Swedish Institute for Social Research
Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään
Käynnissä Pöyry Management Consulting
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Käynnissä VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Käynnissä Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Käynnissä MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB (alihankkija)
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Käynnissä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa
Päättynyt Demos Helsinki Oy, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus
Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Päättynyt Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Päättynyt Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy
Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä
Päättynyt Roschier Asianajotoimisto Oy
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos