Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto
COVID-19 – Arvio pandemian hallinnan johtamisesta Suomessa
Käynnissä NHG Finland, Tampereen yliopisto
Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi (TERPPA)
Käynnissä Helsingin yliopisto, NHG Finland Oy, Etuma Oy
Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa
Käynnissä FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics
Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Käynnissä Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Ankkuritoiminnan vaikuttavuus
Käynnissä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti KRIMO, Mixed Methods Productions MMP
Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö ja palveluohjaus (LAKAS)
Käynnissä Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Käynnissä Etlatieto Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki
Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä
Käynnissä Suomen sydänliitto ry, Jyväskylän yliopisto, Syömishäiriöliitto

Päättyneet hankkeet

Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Päättynyt Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Päättynyt VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)
Suomalaisen tiedediplomatian uudet toimintamallit ja käytännöt
Päättynyt Frisky & Anjoy Oy, Suomalainen tiedeakatemia
Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Päättynyt Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti
Kattava koululounas ja välkyt välipalat
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk