Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi
Käynnissä HUS, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Käynnissä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Käynnissä Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Päättyneet hankkeet

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Päättynyt Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Päättynyt Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies
Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa
Päättynyt FCG Konsultointi Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ry
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices
Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI)
Päättynyt Oulun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti
Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Päättynyt VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy