Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kaivosveron vaihtoehdot ja vaikutukset (TAXMINE)
Käynnissä VATT, Suomen ympäristökeskus, KPMG Oy
Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Käynnissä Helsingin yliopisto, THL, HUMAK, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)
Käynnissä MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)
Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB (alihankkija)
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Käynnissä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Käynnissä Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Purkumateriaalien kelpoisuus
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos
Selvitys julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus (IPSTRA)
Käynnissä Forefront Oy, VTT (alihankkija), KPMG Oy (alihankkija), Spillover Economics Oy (alihankkija)
Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Hanken (alihankkija), Suomen Pankki (alihankkija), Helsingin yliopisto (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Päättynyt Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Päättynyt Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Päättynyt Oulun yliopisto
MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Päättynyt VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
Päättynyt MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio
Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto
Rakenteellinen kilpailukyky
Päättynyt Etlatieto Oy