Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)
Käynnissä Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
Kohti laadukasta lainvalmistelua
Käynnissä Frisky & Anjoy Oy, Itä-Suomen yliopisto, Forefront Oy
Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Käynnissä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen vaihtoehdot (LUONTEVA)
Käynnissä Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA)
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Cardiffin yliopisto, CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay
Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!
Käynnissä Turun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Jyväskylän yliopisto

Päättyneet hankkeet

Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)
Päättynyt Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO)
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Oxford Research Oy, Siirtolaisuusinstituutti
Kattava koululounas ja välkyt välipalat
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ammattikeittiöosaajat Amko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT
Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin
Päättynyt Frisky & Anjoy, Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus
Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa
Päättynyt Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)
Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus