Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)
Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Käynnissä Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus

Päättyneet hankkeet

Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Päättynyt Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Päättynyt Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy
Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä
Päättynyt Roschier Asianajotoimisto Oy
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus