Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Käynnissä Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Purkumateriaalien kelpoisuus
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos
Selvitys julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto
Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus (IPSTRA)
Käynnissä Forefront Oy, VTT (alihankkija), KPMG Oy (alihankkija), Spillover Economics Oy (alihankkija)
Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)
Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Käynnissä Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Palkansaajien tutkimuslaitos
Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)
Päättynyt Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto
Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva
Päättynyt Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto
Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi
Päättynyt Helsingin yliopisto, Owal Group Oy
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics, Åland Statisk- och Utredningsbyrå ÅSUB
Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Päättynyt Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen
Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto