Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO)
Käynnissä Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Agrinnotech, Kaskas Media Oy
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto
Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista – Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy, Stockholm Environment Institute Tallinn
Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)
Käynnissä MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päättyneet hankkeet

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen
Päättynyt FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen
Päättynyt Hengitysliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asumisterveysliitto ry, Asianajotoimisto Alfa Oy, Työterveyslaitos
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Päättynyt Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, The Institute for European Studies
Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa
Päättynyt FCG Konsultointi Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ry
Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices