Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO)
Käynnissä Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Agrinnotech, Kaskas Media Oy
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto
Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista – Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy, Stockholm Environment Institute Tallinn
Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)
Käynnissä MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Sote-kiinteistöinvestointien arviointikriteerit ja -menetelmät
Käynnissä NHG Finland, Aalto-yliopisto, konsultti Zayna Khayat

Päättyneet hankkeet

Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)
Päättynyt Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi (KEIMO)
Päättynyt Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pellervon taloustutkimus, Kalle Määttä (alihankkija)
Ekstremistiset narratiivit nyky-Suomessa
Päättynyt Helsingin yliopisto
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Päättynyt Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)
Päättynyt MDI Public Oy, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki
Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta (LiVaRa)
Päättynyt FLOU Oy, PBI Research Institute Oy Ab, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy Oy,
Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus (IPSTRA)
Päättynyt Forefront Oy, VTT (alihankkija), KPMG Oy (alihankkija), Spillover Economics Oy (alihankkija)
Rannikkovesien toipuminen muuttuvassa ilmastossa
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos