Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 – kompletterande ansökan 3

Statsrådets kansli öppnade den 4 maj 2018 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt €). Ansökningstiden upphörde 24.5.2018 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 2.1 Granskning av yrkeskvalifikationer och behörighetsvillkor (200 000)
  • 2.4 Strukturer för kontinuerligt lärande (100 000)
  • 3.3 Inomhusluftkvaliteten och med en förbundna hälsoolägenheters nuläge och utveckling i det privata och offentliga byggnadsbeståndet i Finland och i jämförelseländerna (100 000)
  • 4.11 Bakgrundsutredning för den långsiktiga strategin för utsläppsreducering (400 000)
  • 6.1 Utvecklingsbehoven i kommunernas och landskapens system för ändringssökande (100 000)
  • 7.1 Utvärdering av statens ägarpolitik och ägarstyrning (150 000)
  • 7.11 Helhetsbedömning av den nationella politiken för hållbar utveckling (Agenda2030) (250 000)
  • 7.12 Straffåtgärder vid rattfylleri och körförbud (80 000)
  • 8.6 Arbetskraftens yrkesrörlighet och lösningar på tillgänglighetsproblemen (200 000)
  • 8.7 Skogssamerna – kulturella särdrag och kulturidentitet (80 000)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument:

Frågor och svar:

Inom utsatt tid, dvs. senast den 11 maj, skickades det frågor om temat 8.7 Skogssamerna – kulturella särdrag och kulturidentitet. Frågorna och svaren på dem finns i denna fil.