Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017 – kompletterande ansökan 4

Statsrådets kansli öppnade den 18 maj 2017 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 1 870 000 €).
Ansökningstiden upphörde 8.6.2017 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

 • 1.5 Internationell jämförelse av konvertering av skulder till aktier och aktiekapital i företag med betalningssvårigheter (120 000 €)
 • 1.6 Utredning av ekonomiska konsekvenser samt riskbedömning av stora exportfinansieringsprojekt (100 000 €)
 • 2.3 Förbättring av pojkarnas skolframgång och kunskap (150 000 €)
 • 2.4 Vårdreformens konsekvenser för förnyandet av kunnandet (200 000 €)
 • 4.6 Utredning av begränsningarna att använda gasfordon som drivs med metan i utrymmen under jord (50 000 €)
 • 4.7 Vattenvårdens miljömål och avvikelsegrunder (180 000 €)
 • 6.7 Incitamentssystem för minskning av utgifterna i kommunernas driftsekonomi (150 000 €)
 • 6.8 Utvecklings- och sparpotential i kommunernas byggnadsbestånd (120 000 €)
 • 7.9 Strategisk ledning av cybersäkerhet i Finland (130 000 €)
 • 8.6 Det finländska arbetet i förändring – förutseende av beslutsbehov (150 000 €)
 • 8.7.1 Reform av Europeiska unionens finansieringssystem (systemet med egna medel): bedömning av nuvarande finansieringsformer och eventuella nya EUinkomsters lämplighet (100 000 €)
 • 8.9 Bedömning av budgetens könskonsekvenser och utveckling av budgeten (150 000 €)
 • 8.10 Bedömning av hur statens hyressystem fungerar (150 000 €)
 • 8.11 Ekonomiska och andra samhälleliga konsekvenser av övergång till elektronisk hantering av och handel med bostadsfastigheter (120 000 €)

Ansökningsdokument:

Ansökningsannons
Bilaga 1. Teman 
Ansökningsblankett
Kommunikationsplan och plan för nyttiggörande av resultat / Informationshanteringsplan
Allmänna villkor
Modell för avtal
Modell för konsortieavtal