Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017 – kompletterande ansökan 6

Statsrådets kansli öppnade den 26 oktober 2017 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 100 000 €). Ansökningstiden upphörde 16.11.2017 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 8.7.2 Konsekvenserna av åtgärderna för bekämpning av koldioxidläckage inom utsläppshandeln (100 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: