Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Den regionala ekonomiska utvecklingen bör kunna följas på ett djupare plan

FinansministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 5.6.2019 8.55
Pressmeddelande 285/2019

Om landskaps- och vårdreformen genomförs, ökar behovet av regional ekonomisk statistik i och med att den regionala ekonomiska utvecklingen då bör kunna följas och prognostiseras på ett djupare plan än för närvarande. Enligt en utredning av Institutet för hälsa och välfärd och ekonomiska forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus finns det också med tanke på strukturomvandling och prognostisering av arbetskrafts- och utbildningsbehov ett ständigt behov av regional ekonomisk information.

Statistikcentralen ansvarar för närvarande för regionalräkenskaperna i anslutning till nationalräkenskapssystemet. Uppgifterna är dock inte tillräckligt noggranna inom alla de delområden där det är möjligt att följa och prognostisera utvecklingen av den regionala ekonomin och totalproduktionen.

En särskild brist är de uppgifter som beskriver den regionala produktionsstrukturen, eftersom det bara finns uppgifter om produktionsstrukturens mervärde. Uppgifterna om den regionala input-outputstrukturen är å sin sida redan föråldrade i jämförelse med uppgifterna för hela landet.

Kompletteringar i regionalräkenskaperna

Huvudmålet för utredningen var att komplettera regionalräkenskaperna för att göra det lättare att utvärdera utvecklingen av den regionala ekonomins struktur och utvecklingen av den regionala totalproduktionen. Inom ramen för projektet utarbetades regionala efterfråge- och tillgångstabeller och input-outputtabeller för 2014.

Dessutom kompletterades det strukturella materialet framför allt i fråga om socialräkenskaperna för att tjäna tillämpning av allmänna jämviktsmodeller. I samband med utredningen offentliggjordes en beskrivning av den regionala jämviktsmodellen REFINAGE, inklusive öppna modellkoder och annat fritt tillgängligt material, vilket gör det möjligt att fritt uppdatera materialet i fortsättningen.

Rapporten ”Alueellisen taloustiedon tietokanta” har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Juha Honkatukia, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 040 304 5561, juha.honkatukia(at)thl.fi