Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

Innehåll med tagg johtaminen .
 • 25.1.2023|8:43

  Utredning: Det akademiska arbetet vid universiteten har blivit mångsidigare

  En utredning som publicerades den 25 januari visar att universitetens akademiska personal utöver sina traditionella kärnuppgifter, det vill säga undervisning och forskning, under de senaste åren har börjat sköta ett flertal andra nödvändiga uppgifter. Samtidigt håller undervisningen och forskningen delvis på att fjärmas från varandra. Dessutom ställer de studerandes allt mångsidigare bakgrund nya krav på undervisningsarbetet. Detta innebär mer och mer utmaningar med tanke på ledningen av universiteten.

 • 13.1.2023|9:53

  Översikt: Utbildningspolitiken och ledningen av universiteten står i strid med varandra

  Enligt en Policy Brief-översikt som tagits fram av forskare som undersöker universitetens undervisnings- och forskningsarbete har stordriftsekonomi vunnit terräng i ledningen av universiteten. Verksamhetsmodellen innebär bland annat stora enheter och prioritering av ekonomiska kriterier vid resursanvändningen. Trenden beror på universitetens allt knappare resurser.

 • 12.4.2022|8:33

  Utvärderingsrapport: Finland har klarat av coronapandemin relativ bra – samarbetet och kommunikationen mellan förvaltningsområdena kan bli bättre

  Pandemin med covid-19 har medfört många slags utmaningar för den offentliga ledningens och förvaltningens arbetsrutiner. Den utdragna coronakrisen har prövat lagstiftningens funktion, samarbetet och interaktionen inom förvaltningen och över sektorsgränserna, behörigheterna inom ledningssystemet, liksom också dess struktur och funktion, samt samarbetet och rollfördelningen mellan politik och förvaltning.