Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 27.9.2022|12:14

  Utvärdering: Den strategiska forskningen uppfyller i huvudsak de mål som ställts upp för den

  Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning har erbjudit mångsidiga möjligheter att organisera forskning inriktad på att utveckla samhällspolitik och -funktioner samt lösa betydande samhällsutmaningar. Detta konstateras i den utvärdering som publicerades den 27 september för att fastställa om målen som ställts upp för den strategiska forskningen har uppfyllts. I utvärderingen låg fokus på att se över perioden mellan 2014 och 2020.

 • 19.9.2022|9:06

  Undersökning: Marknaden för kontinuerligt lärande är stor, men det är svårt att bedöma volymen

  Enligt en undersökning som publicerades den 19 september ökar betydelsen av kontinuerligt lärande på den finländska utbildnings- och arbetsmarknaden. Det finns ett särskilt stort utbud av utbildning på marknadsvillkor för utbildningen av ledningen i företag och andra organisationer. Den svaga kunskapsbasen gör det dock svårare att identifiera aktörer som är verksamma på marknadsvillkor som en del av utbildningsmarknaden och dess utveckling.

 • 13.9.2022|8:57

  Utredning: Det sociala trygghetssystemet och skattesystemet minskade coronakrisens inverkan på inkomstskillnaderna

  De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen var inte jämnt fördelade på alla medborgargrupper. Sysselsättningen och löneinkomsterna minskade särskilt mycket inom gruppen bestående av personer under 25 år och inom vissa servicesektorer. På befolkningsnivå utjämnade det sociala trygghetssystemet och skattesystemet avsevärt coronakrisens inverkan på inkomstskillnaderna. Uppgifterna framgår av en utredning som på uppdrag av statsrådet har genomförts av forskargrupper vid VATT och Labore.