Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 31.5.2023|12:29

  Undersökning: Regeringens jämställdhetsprogram kan vara ett verktyg för en effektiv jämställdhetspolitik

  Regeringens jämställdhetsprogram är ett viktigt verktyg för att främja jämställdheten mellan könen och driva jämställdhetspolitiken. För närvarande är programmet emellertid inte särskilt välkänt och dess jämställdhetspolitiska uppgift är oklar. Undersökningen, som baserar sig på ett omfattande intervju- och dokumentmaterial, visar att ett synligt och genomförbart jämställdhetsprogram med samhälleligt genomslag förutsätter att programmet uppgifter klargörs. Ett effektivt program måste också klart föra fram regeringens löfte om en jämställdhetspolitisk förändring.

 • 23.5.2023|8:52

  Undersökning: sociala företags sociala innovationer är en stor möjlighet inom serviceproduktion och offentlig upphandling

  Sociala företag och deras sociala innovationer bidrar med nya alternativ och finansieringsmekanismer vid lösning av samhälleliga problem. Detta är ett viktigt budskap särskilt till dem som fattar beslut om innovationspolitik och finansiering av innovationer samt till ansvariga för offentliga upphandlingar.

 • 15.5.2023|9:23

  Rapport: Nya verktyg för bedömning av åtgärder för att minska trafikutsläpp

  Målet för miljöpolitiken inom trafiken är att planera och välja åtgärder som minskar utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Det har emellertid inte funnits några etablerade principer och verktyg för att undersöka åtgärdernas kostnadseffekter. Projektet för en totalekonomisk bedömning av åtgärder för att minska trafikutsläpp resulterade i beräkningsmodeller och granskningsprinciper för person- och godstrafik som lämpar sig för en övergripande granskning av de ekonomiska och utsläppsrelaterade konsekvenserna av klimatpolitiska åtgärder inom transportsektorn.