Hoppa till innehåll

Bra beslut bygger på forskningsinformation

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhet

Aktuellt

 • 11.5.2022|8:27

  Studie: Rättsstaten är en EU-rättslig förpliktelse

  I Europeiska unionen är rättsstaten inte bara politisk retorik utan en juridisk förpliktelse. Medlemsstaternas rättsstatssituation påverkar inte bara EU:s praktiska verksamhetsförutsättningar utan även unionens legitimitet. En forskningsgrupp vid Helsingfors universitet som undersökt rättsstaten inom EU-rätten har rett ut rättsstatsbegreppet och bedömt dess konsekvenser för Finland.

 • 29.4.2022|8:45

  Studie: ”Goda grannar”-modellen är ett geopolitiskt instrument för Ryssland

  I en ny studie som publicerats i samarbete mellan Utrikespolitiska institutet, Alexanderinstitutet och Försvarshögskolan analyseras de principer som ligger bakom Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i Nordeuropa och ryska utrikesministeriets strategiska kommunikation gentemot de nordiska länderna från början av 2010-talet fram till 2021.

 • 28.4.2022|8:43

  Studie: Proaktiv anpassning till klimatförändringen lönar sig

  Proaktiv beredskap inför klimatförändringen minskar förlusterna i förhållande till reaktiv anpassning, där man handlar först efter att de första skadorna uppstått. I projektet ”Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta” (Kostnadsberäkning av inaktivitet inför klimatförändringen, KUITTI) som beställts av statsrådet sammanfattas den kunskap man har om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser för Finland.