Hoppa till innehåll
  • Bra beslut bygger på forskningsinformation

    Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattandet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Läs mera
Aktuellt

Utredning: Yrkesmässig rörlighet hjälper att lösa matchningsproblemet – flexibel utbildning och individuell service för arbetssökande behövs
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 19.2.2020 10.09
Undersökning: Omvälvningarna inom rymdverksamheten är en megatrend som påverkar säkerheten och erbjuder affärsmöjligheter
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Defence Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 13.2.2020 10.46
Undersökning: Slopandet av dieselbränslets skattestöd skulle bidra till minskade utsläpp – de negativa effekterna på hushållen kan kompenseras på olika sätt
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Finance Ministry of Transport and Communications Ministry of the Environment
Pressmeddelande 11.2.2020 9.00
Utredning: Metoden för att bedöma kommunernas finansieringsprincip bör specificeras
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Finance
Pressmeddelande 3.2.2020 10.05
Undersökning: Vattenskyddet bör säkerställas särskilt i skötseln av torvmarksskogar
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 31.1.2020 10.20

@vnteas på Twitter