Utlysning av anslag för utrednings- och forskningsverksamhet

Utlysningen av anslag för utrednings- och forskningsverksamhet bygger på statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.

Utredningarna och forskningarna upphandlas genom öppen utlysning. Utlysningsförfarandet är avsett för olika organisationer såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller konsortier av dessa, som också kan omfatta internationella aktörer. Anslaget beviljas endast till bakgrundsorganisationen, inte till en enskild person.

Utlysningen är uppdelad i ett antal teman som de olika förvaltningsområdena valt ut tillsammans. Ansökningarna bedöms av experter vid ministerierna, som föreslår för statsrådets kansli vilka projekt som ska väljas. Till valkriterierna hör att projekten är relevanta, slagkraftiga, högklassiga och genomförbara och att resultaten kan utnyttjas.

Statsrådets kansli beslutar om upphandlingen av utredningar och forskningar, upprättar avtalen med projektaktörerna, sköter de betalningar som hänför sig till projekten och följer upp genomförandet tillsammans med de styrgrupper som utsetts för projekten.

Anslaget för utrednings- och forskningsverksamhet beviljas till fullt belopp utan något krav på egenfinansiering