En liten, öppen ekonomi som fyller 100 år

Statsrådets kansli öppnade den 20 december anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande för temat ”8.4.2 En liten, öppen ekonomi som fyller 100 år" (100 000 €) för ansökan.

Ansökningstiden upphörde den 12 januari 2017 kl. 14.00. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Ansökningshandlingar