Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för
statsrådets beslutsfattande 2017 – kompletterande ansökan 3

Statsrådets kansli öppnade den 2 februari ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 550 000 €). 

Ansökningstiden upphörde 2.3.2017 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definieras av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet. Teman som utlystes var:

  • 5.4 Normavveckling utifrån principen ”Ett för ett” (100 000 €)
  • 5.5 Konsekvensbedömning i anslutning till lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe för miljötillståndsärenden (100 000 €)
  • 8.9 Hur kan EU:s ramprogram för forskning och innovationer öka FUI-finansieringens ekonomiska och samhälleliga genomslag i Finland? (200 000 €)
  • 8.10 Mall för simulering av skatterna för transporter och biltrafik (150 000 €).

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Ansökningsdokument: