Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för  statsrådets beslutsfattande 2017 – kompletterande ansökan 5

Statsrådets kansli öppnade den 13 september ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 500 000 €).  Ansökningstiden upphörde 4.10.2017 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 1.6 Utredning av de ekonomiska konsekvenserna av stora exportfinansieringsprojekt (100 000 €)
  • 6.9 Behoven av att utvidga offentlighetslagens tillämpningsområde (100 000 €)
  • 8.5 Förfaranden för strategiska val som gäller forsknings- och innovationsverksamhet (300 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: