Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017 – kompletterande ansökan 7

Statsrådets kansli öppnade den 24 november 2017 ansökan om anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande (totalt 150 000 €).  Ansökningstiden upphörde 14.12.2017 kl. 14.00.

Ansökan baserade sig på informationsbehov som definierades av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet.

Teman som utlystes var:

  • 8.4.3 Bedömning av den ekonomiska politikens inkomstfördelningseffekter (150 000 €)

Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt. Det förutsätts att projekt som finansieras med anslag för utrednings- och forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Ansökningsdokument: