Ennakointityöryhmä

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa koordinoivan työryhmän osana toimii ennakointityöryhmä, joka koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä sekä toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona.

Tavoitteet ja tehtävät

Työryhmän työn tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston yhteisen ennakointityön toimintaa ja koordinaatiota. Työryhmä toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostossa sekä osallistuu hallituksen tulevaisuusselonteon valmisteluun.

Työryhmän jäsenten ja työryhmän tehtävänä on:

  • kehittää ministeriössään ennakointityön prosesseja;
  • koordinoida ministeriöiden tulevaisuuskatsausten valmistelua;
  • toimia ennakointitiedon välittäjinä ministeriössään ja hallinnonalallaan;
  • tunnistaa ennakointitietotarpeita
  • osallistaa ministeriönsä erikseen sovittavilla tavoilla tulevaisuusselonteon valmisteluun sekä
  • tehdä esitys hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta tai muusta ennakoinnista ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi.

Jäsenet (säköposti: [email protected])

valtioneuvoston kanslia

puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia

ulkoministeriö

erikoistutkija Johanna Ketola
varajäsen: erikoistutkija Maria Ågren

oikeusministeriö

johtava asiantuntija Minna Branders
varajäsen: yksikön päällikkö Vava Lunabba

sisäministeriö

erityisasiantuntija Leena Seitovirta
varajäsen: erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen

puolustusministeriö

erityisasiantuntija Terhi Ylitalo
varajäsen: neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen

valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Tiina Kevätjärvi
varajäsen: finanssineuvos Markus Rahkola

opetus- ja kulttuuriministeriö

opetusneuvos Tomi Halonen
varajäsen: neuvotteleva virkamies Petri Haltia

maa- ja metsätalousministeriö

neuvotteleva virkamies Elina Nikkola
varajäs
en: neuvotteleva virkamies Pasi Valli

liikenne- ja viestintäministeriö

kehittämisneuvos Vera Kojo

työ- ja elinkeinoministeriö

kehitysjohtaja Tiina Tikka
varajäsen: neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta

sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Riikka Pellikka
varajäsen: strategiajohtaja Pasi Pohjola

ympäristöministeriö

tutkimusjohtaja Tanja Suni
varajäsen: yli-insinööri Juha-Pekka Maijala

Pysyvät asiantuntijat

tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia

Sihteerit

pääsihteeri, varapuheenjohtaja: johtava asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiess, valtioneuvoston kanslia
asiantuntijasihteeri: johtava asiantuntija Ossi Piironen, valtioneuvoston kanslia
asiantuntijasihteeri: asiantuntija Venla Kuuluvainen, valtioneuvoston kanslia