Ennakointityöryhmä

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa koordinoivan työryhmän osana toimii ennakointityöryhmä, joka koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä sekä toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona.

Tavoitteet ja tehtävät

Työryhmän työn tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston yhteisen ennakointityön toimintaa ja koordinaatiota. Työryhmä toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostossa sekä osallistuu hallituksen tulevaisuusselonteon valmisteluun.

Työryhmän jäsenten ja työryhmän tehtävänä on:

  • kehittää ministeriössään ennakointityön prosesseja;
  • koordinoida ministeriöiden tulevaisuuskatsausten valmistelua;
  • toimia ennakointitiedon välittäjinä ministeriössään ja hallinnonalallaan;
  • tunnistaa ennakointitietotarpeita
  • osallistaa ministeriönsä erikseen sovittavilla tavoilla tulevaisuusselonteon valmisteluun sekä
  • tehdä esitys hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta tai muusta ennakoinnista ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi.

Kokoonpano

Puheenjohtaja

neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia

ulkoasiainministeriö

erikoistutkija Ossi Piironen

oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Venla Salmi

sisäministeriö

asiantuntija Leena Seitovirta

puolustusministeriö

erityisasiantuntija Terhi Ylitalo

valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Markus Rahkola

opetus- ja kulttuuriministeriö

opetusneuvos Tomi Halonen

maa- ja metsätalousministeriö

neuvotteleva virkamies Elina Nikkola

liikenne- ja viestintäministeriö

tutkimusjohtaja Johanna Särkijärvi

työ- ja elinkeinoministeriö

kehitysjohtaja Tiina Tikka

sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Riikka Pellikka

ympäristöministeriö

tutkimusjohtaja Tanja Suni

Pysyvät asiantuntijat

johtava asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiess, valtioneuvoston kanslia

johtava asiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia

Sihteerit

projektisuunnittelija Jenni Lahtinen, valtioneuvoston kanslia