Yhteystiedot – yksittäinen yhteystieto

Risto Alatarvas, erityisasiantuntija

valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö
0295160024  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki