Yhteystiedot – yksittäinen yhteystieto

Sari Löytökorpi, johtava asiantuntija

valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö
0295160187  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki