Yhteystiedot – yksittäinen yhteystieto

Sanna Malkki, tiedonhallinnan suunnittelija

valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö
0295160312  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 3D, 00170 Helsinki