Sanna Malkki, suunnittelija

valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö
0295160312  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 3D, 00170 Helsinki